Stilling ledig som verdensarvkoordinator og daglig leder Vegaøyan Verdensarv

Vil du bidra til å ta vare på Vegaøyan Verdensarv – Norges eneste kulturlandskapsområde på Unescos verdensarvliste? Nå har du sjansen!

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har ledig en 100 % fast stilling som verdensarvkoordinator og daglig leder for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv fra 1.1.2025. Søknadsfrist er 17.august 2024.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv er etablert av Vega kommune og har som viktigste oppgave å fremme og beskytte verdensarvverdiene. Som daglig leder i Stiftelsen er hovedoppgaven å fremme verdensarvverdiene gjennom den årlige arbeidsplanen, basert på de viktigste oppgavene i forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarv.

Stillingen som daglig leder i Stiftelsen er også tillagt funksjonen som verdensarvkoordinator. Verdensarvkoordinatorens kjerneoppgave er å identifisere og beskytte natur- og kulturarven i Vegaøyan Verdensarv. Stillingen er én av ni i Norge og koordinatorene har jevnlig kontakt og årlig møte med statlige instanser.