vegaøyan verdensarv

Store Emårsøy

Store Emårsøy ligger nord-nordøst av Vega, mellom det gamle handelsstedet Tåvær og skoleøya Skogsholmen.

Store Emårsøy. Rett bak ligger Stakkøya. Bak den igjen ser en så vidt Kilværet. Foto: Ina Andreassen

Inne i nordlandshuset. Foto: Hanne Pernille Andersen

Nordlandshuset som Vega Kystgård har restaurert. Foto: Hanne Pernille Andersen

Fjøsen ble flyttet fra Vega til Store Emårsøy. Den på Vega passet perfekt til grunnmuren av den gamle som hadde stått der. Foto: Rita Johansen

Nordlandshuset før restaurering. Foto: Rita Johansen

Gisle og Turid, som driver Vega Kystgård. Foto: Rita Johansen

Gisle med nordlandsfe på Store Emårsøy. Foto: Rita Johansen

Turid og Gisle har nordlandsfe som beiter på Store Emårsøy. Foto: Rita Johansen

Ferdigrestaurert fjøs. Foto: Rita Johansen

Store Emårsøy. Foto: Rita Johansen

Her ligger Store Emårsøy til høyre i bildet. Til venstre er Liss Emårsøy, Magnetholmen og Stakkøya. I bakgrunn kan en så vidt skimte Tåvær. Foto: Inge Ove Tysnes

De siste årene er den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy bygd opp av Turid Næss og Gisle Ebbesen som Vega Kystgård. De er bønder på Vega og har gjennomført et omfattende restaureringsarbeid på øya. Med fortellinger, sang og en smakebit av tradisjonell kost, kan den besøkende oppleve en historisk reise og få inntrykk av hvordan fiskerbøndene levde fra 1800-tallet og fram til i vår tid. Besøk av grupper må avtales på forhånd.

Den yngre garde i familien står for slått på sommeren og de har de siste årene tatt i mot skoleelever som lærer om hvordan en tidligere kunne overleve ute i øyverdenen med å være selvforsynt.

Bosetting

Store Emårsøy var husmannsplass fra cirka 1780 til 1905. Utover på 1900-tallet var det bare ett småbruk på øya, med et par kyr og noen sauer. Fiske var hovednæringen, mens sel- og oterjakt, sanking av egg og dun var viktige binæringer.

I 1957 forlot den siste familien øya, naust og fjøs ble revet, og huset sto og forfalt. Livet på Emårsøy er godt dokumentert med bilder av den siste familien som bodde på øya. Flere av bildene henger på Skogsholmen Gjestehus.