Stiftelsen

Stiftelsen har som formål å bidra til at områdets verdier blir tatt vare på og har ansvar for å rapportere til Unesco om forvaltning, formidling, forskning og lokalt arbeid med å ta vare på og utvikle verdensarvområdet

Les mer

Samarbeid

For å klare målsettingene for verdensarvarbeidet lokalt og nasjonalt, er Stiftelsen avhengig av godt samarbeid med andre organisasjoner og instanser.

Les mer